_Tetrapak Munster

Tetrapak Munster

2015

Ka mbajtur workshop mbi përdorimin e kartonit për pije në tetrapak në Akademinë Fur Gestaltung në Muenster në vitin 2015. Kanë marrë pjesë 10 studenta të Akademisë të cilët janë paraqitur në klasë me me kartonat dhe materialet e duhura për të punuar. Zgjatja e workshopit ka qenë një javore. Në ditën e parë kanë prezantuar karakteristikat e materialeve dhe më pas secili ka realizuar një objekt duke u orientuar drejt perdorimit dhe funksionit ose thjesht drejt një shprehije të lire. Gjatë ditës së fundit ishin gati rreth 20 punime të realizuara dhe u vendosën në një tavolinë të gjatë dhe më pas u prezantuan nga secili student. Disa nga realizimet në tetrapak, si për shëmbull pjatat u përdorën gjatë një party finale në të cilën morrën pjesë studenta dhe mësues të Akademisë. Me bashkëpunimin e Tony Mastrianit, Manfred Heilmannit dhe Costanze Unger.