Konsulenca kulturale dhe didatike

Konsulenca kulturale dhe didatike

2012

Aktiv në projektimin e komunikimit të produkteve inovative në Kinë nga viti 2003. Nga 2012 konsulent kultural dhe didatik e “Beijing Hongyu School” në Pekin, për të cilën ka mbajtur workshope, mesime, konferenza dhe konsulenca didatike në qytete të ndryshme: Chengdu, Chongqing, Hangzhou, Shanghai, Nanchino, Pechino, Wuhan, Canton, Hefei, Qingdao, Dezhou, Baotou, Shenzhen, Harbin. Shpreson që të ketë arritur ti jape, studentave që ka takuar, sygjerimet e duhura për të studjuar jashtë shtetit. Gjatë takimeve ka njohur shumë të rinj kinez që dëshirojnë të krijojnë marrëdhënie kulturore me botën e jashtme, në mënyrë tëveçantë me Europën ku pergatitja e formimit në ambientet e Design, Artit Bashkekohor, didatikës së artit dhe ruajtjes së pasurive kulturore është shumë e konsideruar.