PinokuProjekt

PinokuProjekt

2007

Punimi është bërë në Tokjo, titullohet “PinokuProjekt”, është e lartë 15 metra, punuar me forma të metodës Montessori. Është si një gomardare, rreth së cilës janë zhvilluar dhjetëra aktivitete didatike mbi tematikën e ekonomisë, ushqimit, televizionit, gazetarisë, artit, gënjeshtrave, merkatit, fotografisë. Një simbol për të shprëndarë përshkrime montesiorane në edukatën japoneze duke vendosur në kontrast rregullat mbi edukimin shumë të ashpër të cilat nuk i japin hapësirë spontanitetit të krijimtarisë infantile. Ka ndërhyrë me telekonferenca nga Italia gjatë edicioneve kur “PinokuProjekt” U be “PinokuQytet” një festival i cili vazhdoi të realizohej një herë në vit. “PinokuProjekt” u relizua në nëntor të 2007 nga vullnetarët dhe nga shoqata Spiral në Urban Center në lagjen e Lalaport. Me bashkëpunimin e Ida Norikos dhe Masayoshi Ishidas.