Less is next

Less is Next

2009

 

“Less is next për një Design solidal dhe sostenibël”. Bashkë-autor me Ministero dell’Istruzione, Università dhe Ricerca. Edicioni “La Marina”, Firence, 2009. Për Istitutin Superior të Industrisë Artistike. Kontribut në perfundimin e fushës së design që merren me zhvillimin e solidaritetit dhe sostenibilitetit të ambientit. Ironia dhe fantazia janë të pranishme si në prakrikën e projektit ashtu edhe në realizimin e artefakteve me forcë të madhe simbolike. Në anglisht dhe në italisht.