Shkolla e Design

Shkolla e Design

1973-1976

Aktivitete të fondazionit në një shkollë të re të Design në Ankona në aktivitetet e formimit të kurseve të Istruimit Profesional Artixhan nga viti 1973 deri në vitin 1976 për konsorcion CRIPA i cili më pas u quajt CNIPA. Në bashkëpunim me Massimo Ceccarelli Viangelin. Gjatë fazës së parë pionere u ftuan për të lexuar Michele De Lucchin, Gianni Pettenan, Almerico De Angelis, Piero Brombin, Pierangelo Cetican dhe të tjerë. Pjesëmarrësit në Kurs vinin nga Istitute Artistike, Gjimnaze të ndryshme ose Fakoltete të Arkitekturës. Mësimdhënje mbi projektimin dhe aktivitete grafike për promovimin e kursit. Alestimenti në ekspozitë me punimet e studentave të parë të regjistruar në kurs. Aktivitete të bashkëpunimit, të organizuar në mënyrë shumë profesionale, me grupet e para të dalur nga kursi. Kompetenzat që janë zhvilluar gjatë “Kursit të Design” në CNIPA më pas janë përfshirë në “Centro Sperimentale di Design-Qëndra Eksperimentale e Design” në POLIARTE dhe më pas në 2016 në “Akademinë e Design Poliarte në Ankonë”. Me bashkëpunimin e Giovanni Verolit dhe Giuliano Rabinit.