_Artemisia / Controradio

Artemisia / Controradio

1985-1999

Ideator dhe kondutor i “Artemisia” program javor mbi artin bashkëkohor për Controradion nga viti 1985 deri në vitin 1999 në Firence. Bota e imazhit pamor dhe e krijimtarisë vizive është një lloj arti gati i onjoruar nga radiofonia: arti bashkëkohor, arkitektura, video dhe design me një kujdes të vecantë mbi temat ekologjike. Pikë e riferimit për botën artistike friorentine. Me kalimin e kohës janë ndjekur bashkë me autoret: Teresa Saviori, Letizia Schettini, Gianni Melotti, Grace Consoli, Matteo Chini, Stefano De Rosa, Sergio Risaliti, Andrea Mi. Veç intervistave me kuratorët, drejtorët e museve, gazetarët, artistët trasmetohen edhe lajme e eksperimente sonore të titulluar “Rumori d’Artista” (“Zhurma të Artistëve”). Shpesh herë trasmetimet janë dhënë direkte dhe në network me “Radio Onda Rossa” të Romës dhe “Radio Popolare” të Milanos. Me bashkëpunimin e Mario Bufanos, Marco Imponentes dhe redaksionin e Controradios.