Pinoku

Pinoku

2006

Puna që është bërë në beograd titullohet “Pinoku”: konsiston në realizimin e një pinoku të madh i gjatë gati gjashtë metra, e ndërtuar me 15 produkte të ndryshme ushqimore, produktet janë rreth dhjetë metra katror me skadencë te gjatë dhe shumë të mira. Është montuar brenda një javë pune në Serbi. Është realizuar në vitin 2006 nga studentë nga e gjithë bota të mbledhur në Serbi për një workshop. Me bashkëpunimin e Dejan Atanackovicit, Outside Project, Luca Buzzichellit dhe Bashkise së Belgradit..