ARTI PUBLIK

ARTI PUBLIK

 

Qëllimi i këtyre punimeve është mesazhi publik që trasmenton puna. Shpesh herë të realizuara me mbetje industriale ose materiale të mbetura nga punime të tjera të realizuara më parë si për shëmbull në rastin e “schillelé” në Pula dhe “senza confini”-”pa kufi” në Gjenova ku ndodhen qindra lloje të ndryshme materiale të mbetura. Ndonjëherë punimet përcjellin modele pedagogjike inovatine si për shëmbull në rastin e “projektit të pinokut” në Tokjo.

 

Capodoglio Giovanni, FIRENZE

 

Xhezveja “Kupola”, TBILISI

 

Pinoku prej mbeturinave, NANCHINO

 

Pinoku prej cokollate, MODICA

 

Paraardhësit na flasin, FIRENZE

 

Në pritje të identitetit, ESFAHAN

Initinere, SALENTO

 

Toka, KIKINDA

 

+394, GENOVA

 

Pinoku i Pinokëve, FIRENZE

 

Ar Dhe Argjient, GENOVA

 

PinokuProjekt, TOKYO

 

Schillellè, PULA

 

Pa kufi, GENOVA

 

Tendë e Shpresës, PRATO

 

Emozione Urbanistike, TOKYO