Koordinator i Design Vizive

Koordinator i Design Vizive

2003-2006

Koordinatori i kursit eksperimental të “Visual Design” nga viti 2003 deri në vitin 2006 për Akademinë e Arteve të Bukura të Firences. Kursi propozonte të përmbushte nevojat e ndryshme të ambjentit natyror, familjar dhe social, gjithashtu posedonte një shkathtësi në fushën e përfaqësimit vizual duke përfshirë tregimin në multimedia dhe zotërimin e gjuhës angleze për të lejuar përdorimin teknik dhe shkëmbimin verbal. Janë ftuar të mbajnë konferenca personazhe të kulturës bashkëkohore si: Oliviero Toscani, Sergio Risaliti, Luigi Lombardi Vallauri, Mino Damato, Massimo Mattioli, Luigi Ciotti, Simone Siliani, Emilia Telese, Maurizio Giani, Roberto Ziliani, Stefano Scialotti, Luigi Baldelli, Tim Braun dhe Sislej Xhafa. Kurset e formuara janë: Projektimi 3D, Teknologjia, më pas janë shtuar: Antropometria, Fotografia, Estetica, Colore, Pedagogia, Mass media dhe anglishtja. Faleminderit kontributit të sponsorave janë publikuar tekste dhe punime të studentave.