Laborator Multidisiplinare

Laborator Multidisiplinare

2014

Ka projektuar një “Laborator Multidisiplinar” për “l’Istituto Secondario Ernesto Balducci” të Santa Fiora në Groseto në vitin 2014. Monitorazh me profesorët e Istitutit. Proposimi që ka konceptuar mendon një hapësirë auditoruime, hapësirë të kondividuar, hapësirë mësimi, hapësirë televisizive, për më shumë: tavoline mësuesish, tabelë të zezë, pedana, tepete individuale, stola, tavolina druri. Struktura e mobilimit te jep mundesinë që në të njëjtën hapësirë/klasë të mund të bëhet mësim për: Historinë, Matematikën, gjuhën Angleze, gjuhën Franceze, gjuhën Italiane, Ligjin, Shkencën, Gjeografinë, Fiskulturën, Ekonominë, Politikën, Kiminë, Fenë. Projektimi elektronim është realizuar në bashkëpunim me Marco Cangonin.