ARKITEKTURë USHQIMORE

ARKITEKTURë USHQIMORE

Janë projekte të realizuara në piazza të hapura apo në ambjente të brendshme me qëllim për të përqëndruar vëmendjen mbi problemet e urisë në botë, mbi keq ushqimin e fëmijëve ose mbi dallimet kulturore. Mbas prezantimit të instalazionit ushqimi i përdorur për këtë instalazion trasferohet për tju dhuruar personave më në nevojë, në këtë mënyrë kthehet në një burim. Në disa raste, si për shembull “Babel’s Tower” në Venezia, forma dhe shija të ndërthurura bashkë duan të kujtojnë nevojën për të nxitur vëllazërimet kulturore. Format e ndërtesave janë të njohura dhe të bëjn të mendosh mbi ndonjë ikonë të famshme.

 

Pinoku, BELGRADO

 

Pavioni i orizit, BRIGHTON

 

Pallati i Vjetër, FIRENZE

 

Kulla e Babelit, VENEZIA

 

Reception, LUGANO

 

Shkolla, ROMA