Design për shkollën

Design për shkollën

1989

Ka projektuar mobilime për alestimin e klasave të shkollave dhe laboratoreve të kopshteve, shkollave fillore dhe shkollave të mesme. Të prodhuara nga Coperativa Gonzagarredi në Mantova nga viti 1989. Bashkëpunime grafike, fotografi dhe seleksionimin e imaxheve për realizimin e katallogëve. Pjesëmarrje në presantimin e propozimeve të mobilimit dhe shkrimit të teksteve pedagogjike. Kurimi i projektimit të elementeve në plastik të riperdorur si varës rrobesh, këmbët etj. Konsulenzë në aktivitete kërkimi të drejtuar rreth njohjes së popullimit shkollor dhe shkollave pedagogjike në Itali. Kurimi i manualeve të përdorimit për të gjithë prodhimin fabrikor të mobiljeve shkollore. Me bashkëpunimin e Giuseppe Marangonit, Maria Grazia Honeggerit, Gabriele Morettit, Mauro Laengit, Mino Damatos, Bruno Coràs, Amnon Barzelit, Mario Bufanos, Silvia Sperandios.