Prishtinë Kabul

Prishtinë Kabul

2006

 

“Prishtinë Kabul” janë ditare që tregojnë eksperiencën e workshopeve të mbajtura nga autori në Kosovë dhe Afganistan, për edicionin LCD, Firence 2006. Është një report i përditshëm që përqëndron vëmëndjen ne analizën e gjithçkaje që mund të takosh në dy qytete që duan të dalin nga një konflikt që sjell vuajtje. Aty ku tendenca për të përmirësuar cilësinë e jetës takohet me shumë vështirësi që edukimi dhe formimi shkollor mbajnë. Në anglisht dhe në Italisht.