Vlerësues i jashtëm i Akademisë Italiane

Vlerësues i jashtëm i Akademisë Italiane

2015

Është aktiv nga viti 2015 si ekzaminues dhe vlerësues i jashtëm të aktivitetit didatik për Nottingham Trent University në Firence, Roma e Bangkok në Akademine Italiane “Arte-Moda- Design”. Vlerësimi i dipllomimeve on line dhe i punimeve të kurseve të mbajtura nga studentat në Firence. Takime me mësuesit dhe studentat. Me bashkëpunimin e Iris Pendleburyn, Barbara McHuggh dhe Vincenzo Giubban.