DITAKTIKË

DITAKTIKË

Shpesh ka ideuar aktivitete në formimin mësimor si trasferim i kompetencave të marra nga praktika operative e artit. Nga prejardhje si ajo e shkolles së Design në vitet 70 dhe nga eksperimentet didatike në Kinë pas 2010, ka inkurajuar gjithmonë praktikën e workshopeve. Ka filluar me shkëmbimet Erasmus, në Akademinë e Arteve të Bukura të Firences, duke filluar nga fundi i viteve 80, është munduar të favorizoj zgjedhjet e shkëmbimit, për formimin e studentave, ndërmjet vendeve europee dhe extraeuropee.

 

Shkolla e Design, ANCONA

 

Konsulenca kulturale dhe didatike, CINA

 

Kursi i DesignFIRENZE

Koordinimi Erasmus, FIRENZE

 

Koordinator i Design Vizive, FIRENZE

Vlerësues i jashtëm Akademisë Italiane, FIRENZE